Aquarium Energy Limited

Inleiding

Aquarium Energy Limited is geregistreerd in Nigeria om diensten en producten aan te bieden in de up-, down- en midstream sectoren van de koolwaterstofindustrie in het algemeen en de energie-industrie in het bijzonder. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en andere gerelateerde documentatie van toezichthouders om in de olie- en gassector in Nigeria en Sub-Sahara Afrika te kunnen opereren.

Met een operationele basis in Lagos Nigeria en een buitenpost in de Verenigde Staten van Amerika, is de onderneming actief in de up- en downstream sector. Hieronder vallen activiteiten als de nabewerking en handel van ruwe olie, scheepvaart en logistieke diensten, procesbeheer voor raffinage, import, opslag en distributie. In de upstream sector voor Engineering Procurement, Construction en Project Management, bieden wij tevens industriële- en boorvloeistoffen aan en ondersteunen diensten in de sector van de pijpleidingen en de varkensindustrie.

Bij AEL worden deze diensten van begin tot eind uitgevoerd als één geïntegreerd toeleveringsketencentrum. In Nigeria hebben we actieve relaties met grote afnemers van aardolieproducten, waaronder de onafhankelijke marketeers, eigenaren van tankboerderijen en de overheid. Aquarium Energy heeft daarnaast duurzame relaties met raffinaderijen in Europa en Amerika, leveranciers van apparatuur en internationale handelaren. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van onze eerste modulaire raffinaderij van 50.000bbls/d in de Nigerdelta, om Nigeria te helpen de olieproductie te verbeteren. Daarnaast zal dit ons helpen om de toeleveringsketen voor onze downstreamactiviteiten te sluiten.

Wij betrekken de upstream sector actief bij de levering van booruitrusting alsmede –diensten en productie systemen voor de exploratie, productie en ontlediging van ruwe olie van geïnteresseerde vermogenspartners. Met AGRA Inc. in de Verenigde Staten van Amerika, hebben wij een technische partnerschapsovereenkomst gesloten. Daarnaast hebben wij met oorspronkelijke installatie fabrikanten in Europa en Azië, een internationaal handels- en financieringscontract. Het unieke verkoopvoorstel van Aquarium Energy Limited is – ‘beheer van de operationele voorzieningszekerheid van al onze activiteiten'.

Achtergrond


Aquarium Energy Limited (AEL) stamt af van Ehos Energy Limited en Goshen Stream Oil Limited. AEL is een integratie van de upstream- en downstreamactiviteiten van beide bedrijven over een periode van twee decennia. Daarnaast draagt AEL zorg voor de introductie van midstream diensten op basis van de afstemming met buitenlandse technische partners.

Het bedrijf werd opgericht met de bedoeling om verschillende maar gerelateerde energiediensten volledig onder één paraplu te integreren. Hierdoor ontstond een sterk bedrijf, dat in staat is om de energiekloof te overbruggen en de hulpbronnen op elkaar af te stemmen. Daarnaast draagt dit bij aan een visionaire aanpak om een echt internationaal merk op te bouwen met optimale werkwijzen, kwaliteitsproducten, veiligheidsgarantie en prijzenswaardige diensten.

Er is een agressieve drang naar energieonderzoek en het verzamelen van gegevens om de ontwikkeling van energiemarktintelligentie en bedrijfsanalyses te ondersteunen, die voor ons fungeren als een 'systeem- en operationele gids' bij Aquarium Energy. Voor ons zijn deze activiteiten noodzakelijk om de productiecapaciteit te vergroten. Ons team heeft tevens intensief onderzoek gedaan naar productie, subdiensten; buitenlandse alsmede zee/rivier logistieke planning en uitvoering.

We hebben een robuust model ontwikkeld dat ons in staat stelt om vele uitdagingen die inherent zijn aan het systeem te overwinnen. De reis is voor ons niet gemakkelijk geweest, maar we zijn toegewijd aan groei en werken effectief samen met zowel lokale als internationale gemeenschappen. De toekomst van de energiewinning in Afrika kan evengoed afhangen van het vermogen van de belanghebbenden om een gemeenschappelijke basis te activeren die het belang van allen nastreeft en tegelijkertijd inspanningen voor het behoud van het milieu teweegbrengt.

Samenvatting

Er is al meer dan zes decennia een energierevolutie in Afrika aan de gang. Veel van het noodzakelijke verhaal is echter relatief onomstreden gebleven, met betrekking tot de positieve exploitatie en ontwikkeling van de gerespecteerde industrie. Tegenwoordig worden de sub sectoren binnen de industrie in de meeste Afrikaanse landen beheerd als een functie van de staatspolitiek en de dynamiek van de internationale goederenbeurzen - dit zelf is een belangrijke factor geworden voor het beheer en de regulering van de energiemix in Afrika.

De grote invloed van buitenlandse internationale olie- en gasbedrijven speelt tevens een belangrijke rol bij het opnieuw definiëren en vormgeven van het energielandschap. De huidige 'energie-economie afkomstig uit Afrika' is een relatieve mix van optimale werkwijzen en binnenlandse belangen.

In de sfeer van dit alles zijn er verschillende machtige individuen, lokale bedrijven en internationale bedrijven die vanuit het scenario economische betekenis maken of nastreven. Dit is vanwege de voor de hand liggende redenen: de behoefte aan durf, winstpotentieel en beheersing van hulpbronnen. ‘Grondstofbeperking’ is de grootste uitdaging voor de energiesector in Afrika.

De energiesector in Nigeria, de grootste olie- en gaseconomie van Afrika, heeft bijvoorbeeld te lijden onder uitdagingen als gevolg van de roep om beheersing van de hulpbronnen door inheemse regio's. De waarheid is dat de industrie betere resultaten zou behalen met een adequate herstructurering zoals voorgesteld in de Nigeriaanse wet op de olie-industrie; een functioneel beleid dat wordt gepromoot door de relevante agentschappen, maar bovenal de noodzaak van 'oprechtheid van het doel'. En net als andere olielanden in Afrika is er een grote economische afhankelijkheid van olie, terwijl de economie moeite heeft om zich voldoende te diversifiëren.

Als speler in de Afrikaanse energiemix begrijpen we echter de aard van de industrie en zijn bezig met het maken van wegen in deze sector. We zijn goed gepositioneerd om zelfs in een dergelijk klimaat te presteren en hebben grote potentie.

Call or mail us